Projekty VW Slovakia

PickByLight /Display – Podpora pri príprave dielov pre zásobovanie linky so svetelným riadením pozícií dielov v regálovej technike

Podpora pri príprave dielov pre zásobovanie linky so svetelným riadením pozícií dielov v regálovej technike.