Automotive

CarCredit – komplexná správa zákazníckych zliav

Systém CarCredit slúži na komplexnú správu zákazníckych zliav, ich určovanie, používanie a evidenciu. Prostredníctvom evidencie kumulatívnych tržieb motivuje zákazníkov k opakovanému využívaniu služieb toho istého dodávateľa.

Ukážka niektorých obrazoviek:

ref_carcredit_03

ref_carcredit_02

ref_carcredit_01