Projekty Porsche SK

CarDeal LX – Informačný systém na podporu predaja vozidiel

Systém na podporu predaja nových vozidiel, správu a predaj ojazdených vozidiel, vyhodnotenia predaja vozidiel a správu služobných vozidiel
Pomocou nadstavbových modulov sú podporované ďašie činnosti:

 • Manažérsky modul – modul na vyhodnotenie predaja vozidiel ako podklad pre výplaty
 • Služobné vozidlá – modul na evidenciu služobných vozidiel, ich spotreby, nákladov, výnosov (zapožičanie), vyťaženosti, účtovnej hodnoty vozidla
 • Ojazdené vozidlá – modul na výkup a predaj ojazdených vozidiel, evidencia technického stavu

Vlastnosti systému

 • príjemné používateľské prostredie
 • modulárnosť doplnkových modulov
 • intuitívnosť pri pracovných postupoch s podporou individuálneho nastavenia klienta
 • silné všeobecné nástroje na výber údajov a ich export na prípadné ďalšie spracovanie
 • moderná objektová technológia .NET spolupracujúca s databázovým serverom klient – server s nízkymi nárokmi na priepustnosť liniek

Výhody používania

 • integrácia viacerých modulov do jedného systému
 • všetky funkcie vychádzajú z rovnakého základu, ich ovládanie je založené na rovnakých princípoch
 • podpora prípravy údajov pre ich použitie bez zbytočného prepisovania, pritom však ponechaná možnosť variability riešenia
 • vnáša poriadok do všetkých činností súvisiacich s predajom vozidiel
 • umožňuje sledovať životný cyklus vozidla – od jednania so zákazníkom, cez objednávku, až po odovzdanie vozidla zákazníkovi

Ukážka niektorých obrazoviek:

ref_cardeal_19

ref_cardeal_02

ref_cardeal_08

ref_cardeal_18

ref_cardeal_17

ref_cardeal_16

ref_cardeal_15

ref_cardeal_14

ref_cardeal_13

ref_cardeal_12

ref_cardeal_11

ref_cardeal_10

ref_cardeal_09

ref_cardeal_07

ref_cardeal_06

ref_cardeal_05

ref_cardeal_04

ref_cardeal_03

ref_cardeal_21

ref_cardeal_20