Projekty VW India

ERA – Engine Rework Application

Engine Rework Application – Systém na evidenciu nájdených defektov na motoroch a sledovanie priebehu ich opráv.