Automotive

DealView – Managérsky modul systému CarDeal

Managérsky modul DealView je modul systému CarDeal, určený pre vedúcich pracovníkov. Ponúka množstvo užitočných informácií zo systémov CarDeal a DEAS.

Ukážka niektorých obrazoviek:

ref_dealview_04

ref_dealview_03

ref_dealview_02

ref_dealview_01