Projekty VW Slovakia

MemFis – Informačný systém výroby vozidiel vo VW Slovakia

„Systém MemFis“ je označenie pre skupinu funkcií implementovaných v informačnom systéme MemFis. Systém má predovšetkým tieto úlohy:

  • preberanie dát súvisiacich s výrobným procesom zo systému FIS,
  • spracovanie dát, archivácia, vytváranie štatistík a štatistických pohľadov,
  • prezentácia aktuálnych a historických dát prostredníctvom webovej aplikácie, resp. prostredníctvom statických súborov – reportov (najmä vo formáte PDF),
  • export vybraných dát do iných systémov.