Projekty VW Slovakia

eWBK – Elektronická sprievodná karta vozidla (potvrdzovanie vykonaných operácii na vozidle)

Systém eWBK je podporným prostriedkom pri zavedení tzv. bezpapierovej výroby vozidla.

Umožňuje zadávať, zhromažďovať a spracúvať výsledky vykonania jednotlivých operácií pri výrobe vozidiel a preposielanie týchto výsledkov na FIS.