Projekty VW Slovakia

MGETIS – Logistický skladový systém pre výrobu komponentov v MT

„Systém MGETIS“ je označenie pre skupinu funkcií implementovaných v informačnom systéme MGETIS v prostredí Unix. Tieto funkcie slúžia na podporu pri procese montáže prevodoviek a komponentov.

Systém je v podstate totožný so systémom GETIS ale je nasadený v prevádzke VW Martin.

Funkcie systému getis sa dajú rozdeliť na užívateľskú časť a časť bežiacu na pozadí.

Užívateľská časť
V užívateľskej časti existujú funkcie slúžiace na:

  • Správu kmeňových údajov a číselníkov (Dodávatelia, odberatelia, špeditéri, diely, zásobníky…)
  • Prácu s požiadavkami (Zadávanie a odosielanie, prehľad…)
  • Vyskladňovanie (Príjem a odosielanie dielov do skladu a na linku, prehľady, storná pohybov…)
  • Správu chránenej dielne (Kmeňové udaje dielov, príjem a odosielanie dielov a výrobkov, prehľady…)
  • Paletové hospodárstvo (Správa paliet a zásobníkov…)
  • Správu nezrovnalostí a reklamácií (Vytváranie, rozhodovanie, prehľad…)
  • Správu skladu a skladu chybných dielov (Príjem a odosielanie dielov, prehľady…)

Funkcie na pozadí
Funkcie na pozadí slúžia na vykonávanie nasledovných funkcií:

  • Importy dát z externých systémov (Kmeňové údaje, cenníky…)
  • Exporty dát do externých systémov (Pohyby s dielmi a zásobníkmi, odosielanie reklamácií…)
  • Replikáciu údajov (Archivácia starých dát…)