Automotive

Tireman Plus – nezávislý systém pre sklad pneumatík

Aplikácia Tireman Plus je prakticky identická ako aplikácia CarPneu. Jediný rozdiel medzi týmito dvoma aplikáciami je že zatiaľ čo CarPneu je závislá na systéme DEAS, má jeho zákazníkov aj vozidlá, aplikácia Tireman Plus má vlastných zákazníkov a vozidlá. Tireman plus nedokáže komunikovať so systémom DEAS.

Ukážka niektorých obrazoviek:

ref_tireman_08

ref_tireman_01

ref_tireman_02

ref_tireman_03

ref_tireman_04

ref_tireman_05

ref_tireman_06

ref_tireman_07